logo
ADVERTISEMENT

Communication


Unit 9: Natural disasters


Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 8 mới)

QUAN ĐIỂM CỦA BẠN VỀ THẢM HỌA TỰ NHIÊN

1. Listen to radio programme ...(Nghe một chương trình phát thanh trên 4Teen News. Sau đó điền những từ cậu nghe được vào chỗ trống.)

Click vào đây để nghe :

(1) flooded

(2) warming

(3) used

(4) unprepared

(5) reminding

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến với "Thiên nhiên và cậu". Hôm nay chúng tôi đã yêu cầu thính giả của chúng tôi khắp thế giới gọi cho chúng tôi để thể hiện quan điểm của họ về những câu hỏi này:

- Ngày nay có nhiều thảm họa thiên nhiên hơn trong quá khứ phải không?

- Chúng ta có được chuẩn bị để đương đầu với những thảm họa thiên nhiên chưa?

Sarah - Tớ nghĩ rằng có nhiều thảm họa thiên nhiên vào ngày nay hơn trước đây. Bất cứ khi nào tớ xem tin tức trên ti vi, tớ đều thấy nơi mà bị lũ lụt hoặc bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Tớ chắc chắn chắn điều này là kết quả của sự biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu.

Peter - Tớ không nghĩ rằng có nhiều thảm họa thiên nhiên vào ngày "ơn so với trong quá khứ. Nhưng ngày càng nhiều thảm họa được tường trên tin tức trong khoảng thời gian ngắn hơn. Chúng tớ đã xem chúng quá thường xuyên trên tin tức đến nỗi mà chúng ta trở nên quen thuộc với chúng.

Nubita - Tớ nghĩ rằng những trận động đất và sóng thần gần đây chỉ thể hiện việc chúng ta chưa chuẩn bị để đương đầu với chúng như thế nào. Mặc dù tất cả công nghệ và kiến thức quanh ta ngày nay, nhưng nhiều người trở thành nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên.

Linh - Tớ không nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị cho những thảm họa thiên nhiên khi mà không ai biết khi nào hoặc nơi đâu mà chúng sẽ tiến vào. Nó là cách nhắc nhở của tự nhiên đối với chúng ta những người mà chịu trách nhiệm và chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng môi trường tự nhiên nhiều hơn.

2. Read the listeners' views on natural disasters ...(Đọc các quan điểm của thính giả về thảm họa thiên nhiên và quyết định cậu đồng ý và không đồng ý với ai.)

- I agreed with Linh's, Nubita's and Sarah's view.

- I disagree with Peter's view.

3. Answer the two questions. Express ...(Trả lời hai câu hỏi trên. Thể hiện quan điểm của riêng cậu và viết chúng bên dưới.)

- Are there more natural disasters now than there were in the past?

=> Yes, of course. We are seeing significant impacts due to climate change and global warming. More and more natural disasters happen and the sufferers are none other than us. From the media, we can see that more and more places in the world are suffering severely due to natural disasters.

- Are we prepared to deal with natural disasters?

=> Yes, we are. We use all of our technology and knowledge to be able to predict and deliver the best solution. We also prepared medical supplies, food and residence.

4. Work in pairs. Now compare ...(Làm việc theo cặp. Bây giờ so sánh các quan điểm riêng của cậu với cậu khác. Các cậu có cùng quan điểm không?)

Xem toàn bộ Soạn Anh 8 mới: Unit 9. Natural disasters

ADVERTISEMENT