logo

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Bài 8 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Vật lý 11 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Bài 8 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo).


Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Kết nối tri thức Bài 8: Mô tả sóng

* Yêu cầu cần đạt

- Hiểu được quá trình truyền sóng.

- Nắm được một số tính chất đơn giản của âm thanh và ánh sáng.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Bài: Mô tả sóng

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chân trời sáng tạo Bài 8: Giao thoa sóng

* Yêu cầu cần đạt

- Giao thoa sóng cơ và giao thoa sóng ánh sáng. 

- Công thức tính khoảng vân trong giao thoa ánh sáng qua hai khe hẹp.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chân trời sáng tạo Bài 8: Giao thoa sóng

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 8: Giao thoa sóng

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Vật lý 11

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Bài 8 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo). Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 06/07/2023 - Cập nhật : 19/08/2023