logo

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Vật lý 11 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo).


Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Kết nối tri thức Bài 6: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng

* Yêu cầu cần đạt

- Hiểu được bản chất của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng. 

- Lấy được ví dụ thực tế về dao động tắt dần, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng. 

- Nhận biết được sự có lợi hay có hại của cộng hưởng và vận dụng nó vào cuộc sống.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Kết nối tri thức Bài 6: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Vật lý 11 Kết nối tri thức Bài 6: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng


Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chân trời sáng tạo Bài 6: Các đặc trưng vật lí của sóng

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chân trời sáng tạo Bài 6: Các đặc trưng vật lí của sóng

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 6: Các đặc trưng vật lí của sóng

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Vật lý 11

--------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo). Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 06/07/2023 - Cập nhật : 19/08/2023