logo

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Bài 12 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Vật lý 11 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Bài 12 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo).


Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Kết nối tri thức Bài 12: Giao thoa sóng

* Yêu cầu cần đạt

- Hiểu được khái niệm giao thoa sóng cơ và giao thoa sóng ánh sáng.

- Biết được công thức tính khoảng vẫn trong giao thoa ánh sáng qua hai khe hẹp.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Kết nối tri thức Bài 12: Giao thoa sóng

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chân trời sáng tạo Bài 12: Điện trường

* Yêu cầu cần đạt

- Trình bày được:

+ Khái niệm điện trường. 

+ Cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra tại một điểm. 

+ Điện phổ.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Chân trời sáng tạo Bài 12: Điện trường

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Vật lí 11 Chân trời sáng tạo Bài 12: Điện trường

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Vật lý 11

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Vật lý 11 Bài 12 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo). Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 06/07/2023 - Cập nhật : 19/08/2023