logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 9

Hệ thống kiến thức Lịch sử 11 Kết nối tri thức ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc


Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 9

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 9

Mục tiêu bài học

- Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc. 

- Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

- Nắm được chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.


Một số hình ảnh của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ

Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 9: Hình ảnh của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ
Các nước thuộc địa được ví như chiếc bánh để đế quốc xâu xé
Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 9: Hình ảnh của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ
Bến cảng Quảng Châu ở Quảng Đông (Trung Quốc)
Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 9: Hình ảnh của các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ
Khánh thành kênh đào Xuy-ê năm 1869

>>> Xem toàn bộ:

- Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

- Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

- Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

- Trắc nghiệm Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 9. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT