logo

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Lịch sử 8 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)


Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 6: Kinh tế, văn hóa và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế.

- Mô tả được những nét chính về sự chuyển biến văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các the ki XVI-XVIII.

- Nhận xét được những nét chính về sự chuyển biến văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các the ki XVI-XVIII.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 6: Kinh tế, văn hóa và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 6: Kinh tế, văn hóa và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII


Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Cánh Diều Bài 6: Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa) của khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. 

- Nêu được tác động của khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Cánh Diều Bài 6: Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Cánh Diều Bài 6: Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

>>> Trọn bộ 23 bài sơ đồ cả năm cực đẹp: Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 

-------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo). Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 13/05/2023 - Cập nhật : 21/08/2023