logo

Sơ đồ tư duy Lịch sử 6 Bài 5 ( Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Tóm tắt Lý thuyết bằng Sơ đồ tư duy Lịch sử 6 Bài 5 hay nhất. Hệ thống kiến thức Lịch sử 6 Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây Lập sơ đồ tư duy và bài tập trắc nghiệm


Sơ đồ tư duy Lịch sử 6 Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Sơ đồ tư duy Lịch sử 6 Bài 5 ( Lý thuyết + Trắc nghiệm)

Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành từ thời gian nào

   A. Thiên niên kỷ I TCN

   B. Thiên niên kỷ II TCN

   C. Thiên niên kỷ III TCN

   D. Thiên niên kỷ IV TCN

Chọn đáp án: A. Thiên niên kỷ I TCN

Giải thích: Khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN, đã hình thành hai quốc gia Hi Lạp và Rô – ma.

Câu 2: Quốc gia phương Tây cổ đại xuất hiện đầu tiên ở đâu

   A. Ở Tây Âu

   B. Ở Nam Âu

   C. Ở Bắc Âu

   D. Ở Trung Âu

Chọn đáp án: Ở Nam Âu

Giải thích: Trên bản đồ thế giới, Hi Lạp và Rô – ma nằm ở Nam châu Âu.

Câu 3: Xã hội phương Tây cổ đại có mấy giai cấp chính:

   A. 4      

   B. 3

   C. 2      

   D. 1

Chọn đáp án: C. 2

Giải thích: Xã hội cổ đại phương Tây có hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ.

Câu 4: Chế độ nhà nước của các quốc gia phương Tây là gì?

   A. Chế độ phong kiến

   B. Chế độ chuyên chế

   C. Chiếm hữu nô lệ

   D. Quân chủ lập hiến

Chọn đáp án: C. Chiếm hữu nô lệ

Giải thích: Ở Hi Lạp và Rô – ma hình thành 2 giai cấp cơ bản là nô lệ và chủ nộ. Xã hội đó gọi là xã hội chiếm hữu nô lệ.

Câu 5: Chủ nô là

   A. Chủ xưởng giàu có, người nắm mọi quyền hành

   B. Chủ xưởng giàu có, chăm lo cuộc sống của tất cả mọi người

   C. Bóc lột nô lệ dã man

   D. A, C đúng

Chọn đáp án: D. A, C đúng.

Giải thích: Trong giai xã hội cổ đại phương Tây, chủ nô nắm mọi quyền hành chính trị. Họ sống sung sướng và dựa trên sự bóc lột lao động của nô lệ.

Câu 6: Các loại cây lưu niên của dân ở Hi Lạp và Rô ma lựa chọn để trồng thêm là

   A. cam và quýt.

   B. nho và ô liu.

   C. đào và cam.

   D. nho và cam.

Chọn đáp án: B. nho và ô liu

Giải thích: Vì điều kiện ở đây phù hợp với trồng hai loại cây nho và ô liu

Câu 7: Năm 73 – 71 TCN, cuộc khởi nghĩa của nô lệ ở Rô ma đã làm cho giới chủ nô phải kinh hoàng do ai lãnh đạo?

   A. Julius Caesar

   B. Spartacus

   C. Quintus Sertorius

   D. Mithridates VI

Chọn đáp án: B. Spartacus

Câu 8: Người Hi Lạp và Rô ma hay mang các sản phẩm thủ công sang bán ở đâu?

   A. Đông Nam Á.

   B. Nam Phi.

   C. Ai Cập và Lưỡng Hà.

   D. Ấn Độ.

Chọn đáp án: C. Ai Cập và Lưỡng Hà.

Giải thích: Người Hi Lạp và Rô ma hay mang các sản phẩm thủ công sang bán ở Ai Cập và Lưỡng Hà rồi mua về lúa mì và súc vật.

Câu 9: Chủ nô thường gọi nô lệ là

   A. “gỗ mun”.

   B. “kẻ ăn bám”.

   C. “công cụ biết nói”.

   D. “hàng hóa”.

Chọn đáp án: C. “công cụ biết nói”.

Câu 10: Ở Hi Lạp và Rô ma, giai cấp là lực lượng lao động chính trong xã hội là

   A. Chủ nô.

   B. Nô lệ.

   C. Nông dân.

   D. Nô lệ và nông dân.

Chọn đáp án: B. Nô lệ

Giải thích: Trong xã hội Hi Lạp và Rô ma số nô lệ nhiều gấp chục lần chủ nô và là lực lượng lao động chính trong xã hội.

icon-date
Xuất bản : 21/09/2021 - Cập nhật : 21/09/2021