logo

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Khoa học tự nhiên 8 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo).


Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 6: Tính theo phương trình hóa học

* Yêu cầu cần đạt

- Nắm được cách tính lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở đktc.

- Hiểu được khái niệm hiệu suất phản ứng.

- Tính được hiệu suất phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lý thuyết và thực tế.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết KHTN 8 Bài 6 Kết nối tri thức: Tính theo phương trình hóa học


Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 6: Nồng độ dung dịch

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.

- Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.

- Tính được độ tan, nồng độ phần trăm, nồng độ mol theo công thức.\

- Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 6: Nồng độ dung dịch

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 6: Nồng độ dung dịch


Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 6: Tính theo phương trình hóa học

* Yêu cầu cần đạt

- Tính được lượng chất trong phương trình hoá học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 °C.

- Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng và tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 6: Tính theo phương trình hóa học

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 6: Tính theo phương trình hóa học

>>> Trọn bộ 47 bài sơ đồ cả năm cực đẹp: Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 6 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo). Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 08/05/2023 - Cập nhật : 15/08/2023