logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật ngắn gọn, chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức Công nghệ 11 bằng Sơ đồ tư duy trực quan, dễ hiểu, bám sát nội dung SGK, giúp các bạn học tốt hơn.

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật


Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 8 - Mẫu số 1

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 8 - Mẫu số 2

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 đầy đủ

ADVERTISEMENT