logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt ngắn gọn, chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức Công nghệ 11 bằng Sơ đồ tư duy trực quan, dễ hiểu, bám sát nội dung SGK, giúp các bạn học tốt hơn.

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 2: Hình chiếu vuông góc

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt


Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 4 - Mẫu số 1

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 4 - Mẫu số 2

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 đầy đủ

ADVERTISEMENT