logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh ngắn gọn, chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức Công nghệ 11 bằng Sơ đồ tư duy trực quan, dễ hiểu, bám sát nội dung SGK, giúp các bạn học tốt hơn.

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh


Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 7 - Mẫu số 1

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 7 - Mẫu số 2

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 đầy đủ

ADVERTISEMENT