logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp ngắn gọn, chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức Công nghệ 11 bằng Sơ đồ tư duy trực quan, dễ hiểu, bám sát nội dung SGK, giúp các bạn học tốt hơn.

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp


Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 36 - Mẫu số 1

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 36 - Mẫu số 2

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 đầy đủ

ADVERTISEMENT