logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô ngắn gọn, chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức Công nghệ 11 bằng Sơ đồ tư duy trực quan, dễ hiểu, bám sát nội dung SGK, giúp các bạn học tốt hơn.

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô


Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 33 - Mẫu số 1

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 33 - Mẫu số 2

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 đầy đủ

ADVERTISEMENT