logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện ngắn gọn, chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức Công nghệ 11 bằng Sơ đồ tư duy trực quan, dễ hiểu, bám sát nội dung SGK, giúp các bạn học tốt hơn.

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện


Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 37 - Mẫu số 1

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 37 - Mẫu số 2

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 đầy đủ

ADVERTISEMENT