logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí ngắn gọn, chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức Công nghệ 11 bằng Sơ đồ tư duy trực quan, dễ hiểu, bám sát nội dung SGK, giúp các bạn học tốt hơn.

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí


Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 19 - Mẫu số 1

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 19 - Mẫu số 2

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 đầy đủ

ADVERTISEMENT