logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi ngắn gọn, chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức Công nghệ 11 bằng Sơ đồ tư duy trực quan, dễ hiểu, bám sát nội dung SGK, giúp các bạn học tốt hơn.

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi


Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 16 - Mẫu số 1

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 16 - Mẫu số 2

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 đầy đủ

ADVERTISEMENT