logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong ngắn gọn, chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức Công nghệ 11 bằng Sơ đồ tư duy trực quan, dễ hiểu, bám sát nội dung SGK, giúp các bạn học tốt hơn.

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 22: Thân máy và nắp máy

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong


Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 21 - Mẫu số 1

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 bài 21 - Mẫu số 2

Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

>>> Tham khảo: Sơ đồ tư duy Công nghệ 11 đầy đủ

ADVERTISEMENT