logo
ADVERTISEMENT

Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu với tham vọng gì?

Câu hỏi :

Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, Mĩ đề ra chiến lược toàn cầu với tham vọng gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Chọn đáp án C.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với tiềm lực kinh tế-tài chính và lực lượng quân sự to lớn. Mĩ theo đuổi mưu đồ thống trị toàn thế giới.

ADVERTISEMENT