logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Sơ đồ tư duy GDCD 7 Bài 9 Kết nối TT: Phòng, chống tế nạn xã hội

Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 7 Bài 9: Phòng, chống tế nạn xã hội chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức GDCD Bài 9 bằng Sơ đồ tư duy bám sát nội dung SGK GDCD 7 Kết nối tri thức.

Bài 9: Phòng, chống tế nạn xã hội - Kết nối tri thức

>>> Xem thêm: Soạn GDCD 7 Bài 9: Phòng, chống tệ nạn xã hội - KNTT


Sơ đồ tư duy GDCD 7 Bài 9: Phòng, chống tế nạn xã hội

Sách mới Sơ đồ tư duy GDCD 7 Bài 9 Kết nối TT: Phòng, chống tế nạn xã hội

Tóm tắt Lý thuyết GDCD 7 Bài 9 Kết nối tri thức


1. Khái niệm

- Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật mang tính phổ biến, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.

Có nhiều loại tệ nạn xã hội như: ma tuý, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan, nghiện rượu, bia,..

Nguyên nhân của tệ nạn xã hội: do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống; do lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ; do ảnh hưởng của môi trường gia đình, môi trường xã hội tiêu cực;

Tệ nạn xã hội gây ra những hậu quả tiêu cực về sức khoẻ, tâm lí, tính mạng, kinh tế của bản thân và gia đình: gây rối loạn trật tự xã hội; cản trở sự phát triển của đất nước;.

- Việc phòng, tránh tệ nạn xã hội được Nhà nước ta quy định trong một số văn bản luật như Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021,... Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm tham gia dưới mọi hình thức vào các tệ nạn xã hội ma tuý, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan,... Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ bị xử lí theo nhiều hình thức như: cảnh cáo, xử phạt hành chính, phạt tù, tử hình,... tuỳ thuộc vào mức độ và tính chất vi phạm.

- Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống tệ nạn xã hội:

+ Chăm chỉ học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bổ sung kĩ năng, xây dựng lối sống giản dị, lành mạnh.

+ Tuân thủ và tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

+ Phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

+ Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội ở nhà trường và địa phương.


2. Nguyên nhân và hậu quả của tệ nạn xã hội

- Nguyên nhân của tệ nạn xã hội:

+ Do thiếu kiến thức; thiếu kỹ năng sống;

+ Do lười lao động; Ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ;

+ Do ảnh hưởng của môi trường gia đình, môi trường xã hội tiêu cực....


3. Một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Việc phòng, chống tệ nạn xã hội được Nhà nước ta quy định trong một số văn bản luật như Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Phòng, chống ma túy năm 2021,… 

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm tham gia dưới mọi hình thức vào các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan,… 

Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ bị xử lí theo nhiều hình thức như: cảnh báo, xử lí hành chính, phạt tù, tử hình,… tùy thuộc vào mức độ và tính chất vi phạm.


4. Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống tệ nạn xã hội.

Học sinh có trách nhiệm:

- Chăm chỉ học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bổ sung kĩ năng, xây dựng lối sống giản dị, lành mạnh.

- Tuân thủ và tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

>>> Xem trọn bộ: Sơ đồ tư duy GDCD 7 Kết nối tri thức

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lập sơ đồ tư duy GDCD 7 Bài 9: Phòng, chống tế nạn xã hội trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Toploigiai đã có đầy đủ các bài soạn cho các môn học trong các bộ sách mới Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt! 

ADVERTISEMENT