logo
ADVERTISEMENT

[Sách mới] Sơ đồ tư duy GDCD 7 Bài 1 Kết nối TT: Tự hào về truyền thống quê hương

Hướng dẫn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 7 Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương chi tiết nhất. Tổng hợp kiến thức GDCD Bài 1 bằng Sơ đồ tư duy bám sát nội dung SGK GDCD 7 Kết nối tri thức.

Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương - Kết nối tri thức

>>> Xem thêm: Soạn GDCD 7 Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương


Sơ đồ tư duy GDCD 7 Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương

Sách mới Sơ đồ tư duy GDCD 7 Bài 1 Kết nối TT: Tự hào về truyền thống quê hương

Tóm tắt Lý thuyết GDCD 7 Bài 1 Kết nối tri thức


1. Khái niệm

Tự hào truyền thống quê hương là sự tự tin, hãnh diện về những giá trị mà người dân ở quê hương đã sáng tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi vùng miền, địa phương trên đất nước Việt Nam đều có những truyền thống tốt đẹp về ẩm thực, lễ hội, nghệ thuật, trang phục, tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm....

Chúng ta cần tìm hiểu và tự hào về truyền thông tốt đẹp của quê hương, từ đó có những việc làm phù hợp đẻ giữ gìn và phát huy truyền thông đó như: tôn trọng sự đa dạng văn hoá vùng miền; kinh trọng và biết ơn những người có công với quê hương, đất nước; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hoá của quê hương:...

Cần phê phán, ngăn chặn những việc làm trái ngược gây tổn hại đến những truyền thống tốt đẹp của quê hương.


2. Giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương

- Chúng ta cần tìm hiểu và tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương, từ đó có những việc làm phù hợp để giữ gìn và phát huy truyền thống đó như: tôn trọng sự đa dạng văn hóa vùng miền; kính trọng và biết ơn những người có công với quê hương, đất nước; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa của quê hương;….

- Cần phê phán, ngăn chặn những việc làm gây tổn hại đến những truyền thống tốt đẹp của quê hương.

>>> Xem trọn bộ: Sơ đồ tư duy GDCD 7 Kết nối tri thức

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lập sơ đồ tư duy GDCD 7 Bài 1: Tự hào về truyền thống quê hương trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Toploigiai đã có đầy đủ các bài soạn cho các môn học trong các bộ sách mới Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt! 

ADVERTISEMENT