logo
ADVERTISEMENT

Quốc gia nào sau đây không có đường biên giới trên đất liền với Việt Nam?

Câu hỏi :

Quốc gia nào sau đây không có đường biên giới trên đất liền với Việt Nam?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Thái Lan chính là quốc gia không có đường biên giới trên đất liền với Việt Nam. Còn các nước còn lại như Trung Quốc, Lào và Campuchia đều giáp Việt Nam. Trung Quốc giáp Việt Nam ở phía Bắc còn Lào và Campuchia giáp Việt Nam ở phía Tây.

 

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT