logo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, tỉnh có đường biên giới quốc gia trên đất liền với Campuchia và Lào của nước ta là?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, tỉnh có đường biên giới quốc gia trên đất liền với Campuchia và Lào của nước ta là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, tỉnh có đường biên giới quốc gia trên đất liền với Campuchia và Lào của nước ta là Kon Tum. Kon Tum là một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam, co phía Tây giáp Lào và Campuchia.

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023

Tham khảo các bài học khác