logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, cho biết đường bờ biển Việt Nam kéo dài từ đâu đến đâu?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, cho biết đường bờ biển Việt Nam kéo dài từ đâu đến đâu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Theo Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, ta có thể thấy đường bờ biển Việt Nam kéo dài từ Móng Cái đến Hà Tiên với tổng chiều dài khoảng 3.444 km. Việc có đường bờ biển dài đã tạo ra nhiều lợi ích không chỉ về mặt kinh tế mà còn ở nhiều lĩnh vực khác.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT