logo

Quan hệ cơ bản nhất, đóng vai trò quyết định trong hệ thống quan hệ sản xuất là

Câu hỏi :

Quan hệ cơ bản nhất, đóng vai trò quyết định trong hệ thống quan hệ sản xuất là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Quan hệ sở hữu là gì?

Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất là quan hệ giữa các nhóm người, hoặc một tập đoàn trong việc chiếm hữu và sử dụng tư liệu sản xuất xã hội; là quan hệ cơ bản, trung tâm của quan hệ sản xuất, luôn giữ vai trò quyết định đối với các quan hệ khác. 

Bởi lẽ, lực lượng xã hội nào nắm giữ tư liệu vật chất chủ yếu của quá trình sản xuất sẽ quyết định việc quản lý quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm. Những đánh giá lịch sử về chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất được thể hiện dưới hai hình thức cơ bản, đó là sở hữu tư nhân và sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất.

icon-date
Xuất bản : 05/01/2023 - Cập nhật : 05/01/2023