logo
ADVERTISEMENT

Phân tích mối liên hệ ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi nước ở thực vật

Nước là nhân tố quan trọng đối với các cơ thể sống. Trao đổi nước diễn ra trong suốt quá trình sống của thực vật, bao gồm 3 quá trình: quá trình hấp thụ nước ở rễ, quá trình vận chuyển nước ở thân, quá trình thoát hơi nước ở lá. Vậy quá trình trao đổi nước ở thực vật có mối liên hệ và chịu sự ảnh hưởng của môi trường thế nào? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu xem nhé!


Ánh sáng

Ánh sáng ảnh hưởng chủ yếu đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò là tác nhân gây mở khí khổng.

Ánh sáng gây phản ứng mở chủ động, làm tăng nhiệt độ bề mặt lá làm tăng thoát hơi nước.

Cả tốc độ và độ mở đóng cuối cùng đều tăng lên với sự tăng cường độ ánh sáng.

Phân tích mối liên hệ ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi nước ở thực vật

Nhiệt độ

Nhiệt độ ảnh hưởng đến cả hai quá trình: hấp thụ nước ở rễ và thoát hơi nước ở lá. Nhiệt độ đất ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và hoạt động hô hấp của rễ. 

- Gây tác động đến quá trình hô hấp của rễ cây, làm cho cây hấp thụ nước nhiều hơn dẫn đến thoát hơi nước tăng.

- Nhiệt độ không khí ảnh hưởng đến độ ẩm của không khí và do đó ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước của lá.

- Nhiệt độ cao làm đất đai khô cằn, khi đó cây không có nước hoặc thiếu nước để thực hiện trao đổi.


Độ ẩm đất và không khí

- Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước theo chiều thuận (độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng mạnh). 

- Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá, đó là tốc độ thoát hơi nước:

+ Theo chiều nghịch: độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.

+ Theo chiều thuận: độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng yếu.


Dinh dưỡng khoáng

Hàm lượng dinh dưỡng khoáng trong đất ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của hệ rễ và áp suất thẩm thấu của dịch đất, do đó ảnh hưởng nhiều đến quá trình hấp thụ nước và các chất khoáng ở hệ rễ.

Phân tích mối liên hệ ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi nước ở thực vật

Ngay sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước vì áp suất thẩm thấu của đất tăng. Sau đó, khi các chất khoáng vào rễ, cây lại hút nước một cách đễ dàng. Mối quan hệ này thấy rất rõ ở các cây vùng mặn.

----------------------------

Như vậy, mối liên hệ ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi nước ở thực vật thể hiện rõ ràng qua các nhân tố: ánh sáng, nhiệt độ, độ ấm và dinh dưỡng khoáng. Mỗi nhân tố có ảnh hưởng đến từng quá trình khác nhau nhưng đều làm ảnh hưởng đến trao đổi nước ở thực vật và ảnh hưởng tới sự sống còn của thực vật.

ADVERTISEMENT