logo
ADVERTISEMENT

Phân tích cấu tạo của câu sau từ đằng xa tiến lại 2 cậu bé

Hướng dẫn phân tích cấu tạo của câu “Phân tích cấu tạo của câu sau từ đằng xa tiến lại 2 cậu bé” kèm phần kiến thức ghi nhớ về cách xác định đúng chủ ngữ, vị ngữ trong câu giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức vận dụng vào bài học. 

* Cách xác định đúng chủ ngữ, vị ngữ trong câu

Cách nhận biết chủ ngữ: Thành phần này sẽ trả lời cho câu hỏi Ai? Con gì? Cái gì? Sự vật gì? Hiện tượng gì?

Ví dụ: Linh là bạn thân nhất của tôi. Linh (chủ ngữ) trả lời cho câu hỏi Ai là bạn thân nhất của tôi.

Cách nhận biết vị ngữ: Vị ngữ sẽ trả lời cho nhóm câu hỏi Là gì? Làm gì? Như thế nào? Ngoài ra, bạn có thể nhận biết vị ngữ qua từ là để nối với chủ ngữ.

Ví dụ: Linh là bạn thân nhất của tôi. Bạn thân nhất của tôi (Vị ngữ) trả lời cho câu hỏi Linh là ai.

Phân tích cấu tạo của câu sau từ đằng xa tiến lại 2 cậu bé

* Trong câu: "Từ đằng xa tiến lại 2 cậu bé" được phân tích cấu tạo thành phần trong câu như sau:

- Trạng ngữ: Từ đằng xa (Chỉ nơi trốn)

- Chủ ngữ: Hai cậu bé

- Vị ngữ: Tiến lại

ADVERTISEMENT