logo

Phân biệt ổ sinh thái và nơi ở

Nơi ở và ổ sinh thái là hai khái niệm khác nhau. Tuy nhiên lại rất dễ nhầm lẫn chúng là một nếu không nắm rõ những kiến thức về nó. Hãy để Toploigiai giúp bạn phân biệt ổ sinh thái và nơi ở để thấy chúng khác nhau ở những điểm gì nhé!


Khái niệm nơi ở là gì?

Nơi ở là nơi cư trú, nơi sinh sống của loài đó.

Ví dụ: Cái ao là nơi ở của một số loài động thực vật dưới nước.


Khái niệm ổ sinh thái là gì?

Ổ sinh thái là một không gian sinh thái, ở đó có tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,…) nằm trong giới hạn sinh thái cho phép để loài đó tồn tại và phát triển.

Ví dụ: Cá rô phi sống ở môi trường nước ngọt hoặc nước lợ, nhiệt độ từ 25-32oC, nhiệt độ xuống dưới 20oC là cá ngừng ăn, dưới 12oC là cá rô phi sẽ chết. Đây chính là ổ sinh thái của cá rô phi.


Phân biệt ổ sinh thái và nơi ở

- Cùng một nơi ở nhưng có nhiều ổ sinh thái khác nhau.

Ví dụ: Cùng một nơi ở là cái ao, thế nhưng lại có nhiều loài cá sống ở những tầng nước khác nhau (ổ sinh thái khác nhau) như: cá trắm cỏ ăn thực vật phân bố ở tầng nước mặt, cá trắm đen ăn thân mềm ở đáy ao, cá rô phi sống ở tầng đáy, cá chép ăn tạp sống được ở các tầng nước, dưới bùn có con trai trai,… Tận dụng sự khác biệt của ổ sinh thái mà con người nuôi kết hợp nhiều loài cá trong cùng một ao để tăng hiệu quả kinh tế.

Phân biệt ổ sinh thái và nơi ở

- Có nhiều loài cùng nơi ở nhưng không cạnh tranh về ổ sinh thái, nhưng có loài cùng nơi ở nhưng cạnh tranh về ổ sinh thái. Ví dụ:

+ Trong cùng một rừng cây, có những cây lại ưa sáng phải vươn cành cao để đón nhận ánh sáng, có những cây lại ưa bóng chỉ nằm dưới tán lá của cây khác. Chúng không cạnh tranh nhau.

+ Trong một khu rừng, hổ là động vật ăn thịt, sư tử cũng là động vật ăn thịt, khi chúng cùng ở trong 1 khu rừng sẽ cạnh tranh nhau về thức ăn. Vì thế chúng sẽ phải phân li ổ sinh thái sang nơi khác để giảm sự cạnh tranh thức ăn và duy trì sự sống.

- Phạm vi của nơi ở thường biến đổi, có khi hẹp nhưng cũng có khi lại rộng và bao gồm nhiều ổ sinh thái, nhất là ổ sinh thái dinh dưỡng của những loài khác nhau. 

Ví dụ: Trên một cây, đó là nơi ở của chim, thế nhưng lại có nhiều ổ sinh thái: có loài chim ăn hạt, loài ăn lá, loài ăn sâu, loài hút mật. Các loài này không cạnh tranh nhau về dinh dưỡng. Thế nhưng, khi số lượng các loài chim này quá đông, không gian sống trở nên chật hẹp thì chúng sẽ cạnh tranh nhau về nơi ở. Còn trong một loài sẽ tự cạnh tranh nhau về dinh dưỡng.

Như vậy, Toploigiai đã phân biệt ổ sinh thái và nơi ở giúp bạn thấy được chúng có sự khác nhau. Nơi ở bao hàm rộng hơn, còn ổ sinh thái ở phạm vi hẹp hơn. Cùng một nơi ở nhưng có nhiều ổ sinh thái khác nhau, chúng có thể cạnh tranh hoặc không cạnh nhau để sinh sống và tồn tại.

icon-date
Xuất bản : 31/08/2023 - Cập nhật : 31/08/2023