logo

Ở thực vật, hô hấp có vai trò?

Câu hỏi :

Ở thực vật, hô hấp có vai trò?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Ở thực vật, hô hấp có vai trò?

Ở thực vật, hô hấp có vai trò:

- Giải phóng năng lượng dưới dạng ATP và nhiệt sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cây: Hô hấp có bản chất một quá trình oxi hoá khử phức tạp, ở đó diễn ra các phản ứng oxy hóa - khử giải phóng điện tử cùng hydro từ nguyên liệu hô hấp chuyển thành O2 trong không khí và tạo thành H2O. Năng lượng được tạo ra trong các phản ứng đó được cố định lại trong các liên kết giàu năng lượng.

- Hô hấp tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể: Hô hấp ở thực vật có 2 giai đoạn xảy ra liên tiếp: giai đoạn tách H2 từ cơ chất; giai đoạn chuyển điện tử trên chuỗi truyền điện tử.

icon-date
Xuất bản : 01/07/2023 - Cập nhật : 04/07/2023