logo

Ở người, cơ quan nào sau đây thuộc hệ hô hấp?

Câu hỏi :

Ở người, cơ quan nào sau đây thuộc hệ hô hấp?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Ở người, cơ quan nào sau đây thuộc hệ hô hấp?

- Trong cơ thể con người, hệ hô hấp được tính từ mũi và kết thúc ở các phế nang trong phổi. Hệ hô hấp có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống. Hệ hô hấp đảm nhận chức năng trao đổi khí, giúp cung cấp khí oxi đến các cơ quan như tim và não (đây là 2 cơ quan liên quan đến vận hành và nuôi sống cơ thể). Các cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người: Đường dẫn khí (mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản) và phổi.

- Vậy trong các đáp án trên, đáp án D. Phổi là đáp án chính xác.

- Các đáp án còn lại:

+ Thận thuộc hệ bài tiết

+ Tim thuộc hệ tuần hoàn

+ Ruột thuộc hệ tiêu hoá

icon-date
Xuất bản : 30/06/2023 - Cập nhật : 04/07/2023