logo
ADVERTISEMENT

Ở Đồng bằng sông Hồng, vùng đất không được phù sa bồi đắp hàng năm là

Câu hỏi :

Ở Đồng bằng sông Hồng, vùng đất không được phù sa bồi đắp hàng năm là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Ở Đồng bằng sông Hồng, vùng đất không được phù sa bồi đắp hàng năm là vùng đất trong đê. Do đê ven sông có tác dụng ngăn lũ, mà phù sa được bồi đắp khi có lũ đi qua nên vùng đất trong đê không được bồi tụ phù sa, gồm các khu ruộng cao bạc màu và các ô trũng ngập nước. Dù không được bồi đắp phù sa nhưng đồng bằng sông hồng vẫn là đồng bằng màu mỡ. 

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT