logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết hệ thống sông Vàm Cỏ thuộc lưu vực sông nào?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết hệ thống sông Vàm Cỏ thuộc lưu vực sông nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hệ thống sông Vàm Cỏ thuộc lưu vực sông Đồng Nai, chảy từ Tây sang Đông và đổ nước vào sông Soài Rạp. Sông Vàm cỏ có khoảng 10 phụ lưu, trong đó hai phụ lưu chính tạo nên dòng sông là Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. 

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT