logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 9, hãy cho biết lượng mưa cao nhất ở Đồng Hới vào tháng nào?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 9, hãy cho biết lượng mưa cao nhất ở Đồng Hới vào tháng nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, lượng mưa cao nhất ở Đồng Hới vào tháng 10. Đồng Hới thuộc vùng Bắc Trung Bộ, nên bắt đầu có mưa từ tháng 8, đến tháng 10 lượng mưa cao nhất và kéo dài tới tháng 1. Một phần do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc đẩy gió Tín Phong suy yếu.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT