logo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Đà Lạt thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Đà Lạt thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, Đà Lạt thuộc vùng khí hậu Tây Nguyên. Đà Lạt thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng, thuộc khu vực Tây Nguyên nước ta. Đà Lạt nằm ở độ cao 1500m, quần thể thực vật rừng, đặc biệt là rừng thông nên Đà Lạt thừa hưởng khí hậu miền núi ôn hòa, dịu mát quanh năm.

icon-date
Xuất bản : 16/02/2023 - Cập nhật : 16/02/2023

Tham khảo các bài học khác