logo
ADVERTISEMENT

Nước, nhiệt độ, hàm lượng O2 CO2 có ảnh hưởng như thế nào đến hô hấp ở thực vật? Giải thích

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 41 (Nước, nhiệt độ, hàm lượng O2 CO2 có ảnh hưởng như thế nào đến hô hấp ở thực vật? Giải thích.) Bài 6: Hô hấp ở thực vật SGK Sinh 11 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Nước, nhiệt độ, hàm lượng O2 CO2 có ảnh hưởng như thế nào đến hô hấp ở thực vật? Giải thích.

Trả lời:

1. Nước

- Ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ hô hấp, vì nước là môi trường cho các phản ứng hóa học đồng thời hạt hóa các enzyme.

2. Nhiệt độ

- Ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme hô hấp và cường độ hô hấp. Nếu nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp cũng tăng, thúc đẩy sự nảy mầm của hạt. 

3. Hàm lượng O2

- Khí O2 là ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp. Nếu hàm lượng O2 giảm xuống 10% thì hô hấp bị ảnh hưởng, dưới 5% chuyển sang con đường lên men. Khi đó, cây có thể bị chết do tình trạng không đủ năng lượng cung cấp cho cây kéo dài. 

4. Hàm lượng CO2

Hàm lượng CO2 trong không khí

- Hàm lượng CO2 trong không khí cao sẽ làm ức chế hô hấp hiếu khí, chuyển sang quá trình lên men gây hại cho cây trồng. Khi hàm lượng này tăng quá 35% so với nồng độ ở điều kiện bình thường → mất khả năng nảy mầm. 

ADVERTISEMENT