logo

Nêu khái niệm hô hấp ở thực vật và phân tích vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 40 (Nêu khái niệm hô hấp ở thực vật và phân tích vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.) Bài 6: Hô hấp ở thực vật SGK Sinh 11 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Nêu khái niệm hô hấp ở thực vật và phân tích vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.

Khái niệm hô hấp ở thực vật

Trả lời:

- Hô hấp là quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ phức tạp, phổ biến là carbohydrate thành các chất đơn giản, đồng thời tạo ra ATP và nhiệt năng. Hô hấp có thể diễn ra trong điều kiện có oxygen (hô hấp hiếu khí) hoặc không có oxygen (lên men). Ở thực vật, hô hấp hiếu khí là hình thức hô hấp chủ yếu.

Phương trình tổng quát của hô hấp hiếu khí được viết như sau:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Năng lượng (nhiệt + ATP) 

- Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật:

+ Tạo ra các sản phẩm trung gian, tổng hợp nên các chất hữu cơ trong cơ thể,

+ Sinh ra năng lượng dưới dạng (ATP) sử dụng cho hoạt động sống (tổng hợp và vận chuyển các chất)

+ Giải phóng nhiệt năng giúp duy trì nhiệt độ cơ thể, đảm bảo các hoạt động sống đang diễn ra. 

icon-date
Xuất bản : 15/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023