logo
ADVERTISEMENT

Nội dung câu thơ "Một mai, một cuốc, một cần câu" thể hiện điều gì?

Câu hỏi :

Một mai, một cuốc, một cần câu,

Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,

Người khôn, người đến chốn lao xao.

Thu ăn năng trúc, đông ăn giá,

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.

Rượu, đến cội cây, ta sẽ uống,

Nhìn xem phú quí tựa chiêm bao.

(Nguyễn Bỉnh Khiêm − Nhàn)

Nội dung câu thơ "Một mai, một cuốc, một cần câu" thể hiện điều gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Câu thơ "Một mai, một cuốc, một cần câu" thể hiện tâm thế luôn sẵn sàng chuẩn bị tinh thần với cuộc sống ở quê của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ở đây tác giả đã sử dụng 2 biện pháp tu từ: liệt kê, điệp từ

- Liệt kê: mai (đào đất), cuốc (xới đất), cần câu (câu cá) nhằm miêu tả cuộc sống của người nông dân lao động ở quê đã sẵn sàng.

- Điệp từ: từ “một” lặp đi lặp lại ba lần nhằm thể hiện cuộc sống ở thôn quê bình dị, không sô bồ, không bon chen, nhu cầu giản dị.

ADVERTISEMENT