logo
ADVERTISEMENT

Cho câu sau: "Qua mỗi lần như vậy, người ta sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thành công nhất định về sau". Câu văn này mắc lỗi gì?

Câu hỏi :

Cho câu sau: "Qua mỗi lần như vậy, người ta sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thành công nhất định về sau". Câu văn này mắc lỗi gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Câu văn trên mắc lỗi diễn đạt sai logic. Các thành phần trong câu sắp xếp sai trật tự khiến câu văn trở nên khó hiểu. Ta có thể sửa như sau: Qua mỗi lần như vậy, người ta sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và về
sau nhất định thành công.

ADVERTISEMENT