logo
ADVERTISEMENT

Để truyền được các thông tin như âm thanh, hình ảnh,. . . đến những nơi xa, người ta đều áp dụng một quy trình chung

Để truyền được các thông tin như âm thanh, hình ảnh,. . . đến những nơi xa, người ta đều áp dụng một quy trình chung là: 

- Biến âm thanh (hoặc hình ảnh,. . . ) muốn truyền đi thành các dao động điện tần số thấp gọi là các tín hiệu âm tần (hoặc thị tần).

- Dùng sóng điện từ tần số cao (cao tần) mang các tín hiệu âm tần đi xa qua anten phát.

- Dùng máy thu anten thu để chọn và thu lấy sóng điện từ cao tần.

- Tách tín hiệu ra khỏi sóng cao tần rồi dùng loa để nghe âm thanh đã truyền tới (hoặc dùng màn hình để xem hình ảnh).

Ví dụ sơ đồ khối của một hệ thống phát thanh và thu thanh dùng sóng điện từ được vẽ như sau:

Để truyền được các thông tin như âm thanh, hình ảnh,. . . đến những nơi xa, người ta đều áp dụng một quy trình chung

Câu 1. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản và một máy thu thanh đơn giản đều có bộ phận nào sau đây?

A. Anten. 

B. Mạch biến điệu. 

C. Mạch tách sóng. 

D. Micrô.

Giải thích:

Theo hình vẽ ta thấy:

+ Trong máy phát thanh và máy thu thanh đều có anten

+ Ở máy phát thanh vô tuyến là anten phát, ở máy thu thanh là anten thu.

Câu 2. Cho tần số sóng mang (cao tần) là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là

A. 800. 

B. 1000. 

C. 625. 

D. 1600.

Giải thích:

Thời gian dao động âm tần thực hiện 1 dao động là: TA = 1/1000 s

Thời gian dao động cao tần thực hiện 1 dao động là: TC = 1/800000 s

Trong thời gian TA số dao động cao tần thực hiện được là:

Để truyền được các thông tin như âm thanh, hình ảnh,. . . đến những nơi xa, người ta đều áp dụng một quy trình chung

Câu 3. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 μH và tụ điện có điện dung biến thiên từ 10 pF đến 240 pF. Biết rằng, muốn thu được sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). Trong không khí, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s, dải sóng máy thu được là

A. 10,5 m – 92,5 m. 

B. 11 m – 75 m. 

C. 15,6 m – 41,2 m. 

D. 13,3 m – 65,3 m.

Giải thích:

Nguyên tắc hoạt động của các loại máy (thu, phát sóng điện từ) sử dụng mạch dao động LC thì tần số sóng điện từ phát hoặc thu được phải bằng tần số riêng của mạch dao động:

+ Tần số riêng của mạch LC: f0 =1/2π√LC

+ Tần số sóng điện từ: f = c/λ

Để có cộng hưởng f0 = f ⇔1/2π√LC = c/λ ⇒ λ = c.2π√LC

Để truyền được các thông tin như âm thanh, hình ảnh,. . . đến những nơi xa, người ta đều áp dụng một quy trình chung
ADVERTISEMENT