logo
ADVERTISEMENT

Nhược điểm của biện pháp quản lí dịch hại tổng hợp là?

Câu hỏi :

Nhược điểm của biện pháp quản lí dịch hại tổng hợp là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Nhược điểm của biện pháp quản lí dịch hại tổng hợp là?

Quản lí dịch hại tổng hợp hay phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại cây trồng (IPM) là sự phối hợp các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại hợp lý để vừa bảo vệ được cây trồng mà vừa giữ được cân bằng sinh thái trong tự nhiên đồng thời bảo vệ được môi trường sống.

Ưu điểm của biện pháp quản lí dịch hại tổng hợp là: Giảm chi phí bảo vệ thực vật, Tăng năng suất cây trồng, Nâng cao chất lượng cây trồng và Bảo vệ đa dạng sinh học

Tuy nhiên, nhược điểm của biện pháp quản lí dịch hại tổng hợp (IPM) này người nông dân lại trở thành chuyên gia, đòi hỏi nông dân có kiến thức về hệ sinh thái cây trồng. Bởi nông dân trở thành chuyên gia tức là nông dân đã am tường về canh tác lúa và quản lý tổng hợp dịch hại. Họ sẽ có khả năng ứng dụng thành công biện pháp quản lí dịch hại tổng hợp trên đồng ruộng và hướng dẫn cho nhiều nông dân khác cùng làm theo.

ADVERTISEMENT