logo

Có mấy biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?

Câu hỏi :

Có mấy biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Sâu đục thân hại ngô

Những nỗi lo về thiên tai, bệnh dịch hay các động vật phá hoại mùa màng thì sâu bệnh chính là mối nguy hại nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng. Chúng phá hoại tất cả các loại cây trồng, làm mất mùa, giảm năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Phổ biến nhất có thể kể đến như: thối rễ,  củ, thân, thủng lá, gãy cành, rụng quả, biến dạng lá, quả hoặc thân chảy nhựa… Từ đó ta có các biện pháp để phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng đó là:

+ Biện pháp canh tác

+ Biện pháp cơ giới, vật lí

+ Biện pháp sử dụng giống chống chịu sâu, bệnh

+ Biện pháp sinh học

+ Biện pháp hoá học

icon-date
Xuất bản : 10/01/2023 - Cập nhật : 10/01/2023