logo
ADVERTISEMENT

Ý nghĩa của việc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?

Câu hỏi :

Ý nghĩa của việc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Sâu hại cây lúa

Ý nghĩa của việc phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng như sau:

+ Phòng trừ sâu, bệnh hại giúp giảm thiểu sâu, bệnh gây hại cho cây trồng

+ Góp phần đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nông sản.

+ Ổn định, gia tăng thu nhập cho người sản xuất nông nghiệp 

+ Việc áp dụng các biện pháp sinh học, biện pháp quản lí dịch hại tổng hợp có tác dụng bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe con người.

ADVERTISEMENT