logo

Những khu vực nằm ven dòng biển nóng có mưa nhiều

Các dòng biển nóng thường phát sinh ở hai bên xích đạo và chảy về phía tây, gặp các lục địa và di chuyển về hai cực. Các dòng biển nóng và lạnh thường đối xứng nhau qua bờ đại dương.

Những khu vực nằm ven dòng biển nóng có mưa nhiều tiêu biểu như

A. Tây Âu, Đông Braxin 

B. Tây Nam Phi, Tây Nam Nam Mĩ 

C. Tây Âu, Đông Nam Á  

D. Đông Á, Đông Phi 

Đáp án đúng: A. Tây Âu, Đông Braxin 

Lí giải nguyên nhân chọn đáp án A

Những khu vực nằm ven dòng biển nóng có mưa nhiều

Dòng biển nóng là dòng biển có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của nước xung quanh. Các dòng biển nóng thường phát sinh ở hai bên xích đạo và chảy theo hướng tây, gặp các lục địa và di chuyển về hai cực. Đối với những nơi ven biển có dòng biển nóng chảy qua mưa nhiều hơn do không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang hơi nước vào lục địa gây cơn mưa. Các khu vực của dòng biển nóng nhận được nhiều mưa là Tây Âu và Đông Brazil.

icon-date
Xuất bản : 30/11/2022 - Cập nhật : 03/07/2023