logo
ADVERTISEMENT

Lĩnh vực đầu tiên của công cuộc đổi mới ở nước ta là?

Đổi mới là một cuộc vận động mang tính cách mạng không ngừng để thay cái cũ bằng cái mới tốt hơn. Không phải bây giờ mà trong quá trình cách mạng, chúng ta luôn thực hiện sự đổi mới. Công cuộc đổi mới lần này mang tính toàn diện, tổng thể, sâu sắc, liên tục và được chuẩn bị có bài bản. Đổi mới là công việc của chúng ta, theo cách thức và bước đi của ta. Đổi mới là công cuộc sáng tạo mang tính tất yếu. Vậy cùng Toploigiai tìm hiểu Lĩnh vực đầu tiên của công cuộc đổi mới ở nước ta là gì thông qua câu hỏi bên dưới nhé!


Lĩnh vực đầu tiên của công cuộc đổi mới ở nước ta là?

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.

C. Dịch vụ.

D. Tiểu thủ công nghiệp

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Nông nghiệp.

Lĩnh vực đầu tiên của công cuộc đổi mới ở nước ta là nông nghiệp.


Giải thích của giáo viên Toploigiai lí do chọn đáp án B

Từ ngày 25/1-1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIII) và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là đại hội quan trọng được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam kỷ niệm 35 năm đổi mới, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bước vào giai đoạn quan trọng và đất nước đối mặt với môi trường ngày càng phức tạp ở trong và ngoài nước.

Lĩnh vực đầu tiên của công cuộc đổi mới ở nước ta là nông nghiệp. Qua 35 năm, từ chỗ thiếu ăn, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu của nhiều mặt hàng nông sản, như cà phê, gạo, hạt điều, rau quả, tôm, gỗ và sản phẩm từ gỗ... luôn duy trì ở mức cao. Các mặt hàng xuất khẩu khác cũng có bước tiến lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 khiến hoạt động thương mại và đầu tư thế giới suy giảm, thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2020 vẫn đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2019; xuất siêu 19,1 tỷ USD - cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016. Với kim ngạch xuất nhập khẩu ấn tượng đã đưa Việt Nam xếp thứ 22 thế giới về quy mô kim ngạch và năng lực xuất khẩu, đứng thứ 26 về quy mô thương mại quốc tế.

Điều này càng khẳng định đường lối đổi mới về nông nghiệp của nước ta là hoàn toàn đúng đắn.

Lĩnh vực đầu tiên của công cuộc đổi mới ở nước ta là?

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Câu 1: Xu thế nào sau đây không thuộc đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986)?

A. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

B. Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội.

C. Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.

D. Đẩy mạnh nền kinh tế theo hướng kế hoạch hóa, tập trung.

Đáp án: D

Câu 2: Đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ năm

A. 1976.

B. 1986.

C. 1996.

D. 2016.

Đáp án: B

Câu 3: Thành tựu to lớn về xã hội do công cuộc Đổi mới đưa lại cho nước ta là

A. Nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài.

B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.

C. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D. Xóa đói giảm nghèo; nâng cao đời sống nhân dân.

Đáp án: D

Câu 4: Thách thức đối với nước ta trong toàn cầu hóa là

A. Tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài về vốn.

B. Cạnh tranh quyết liệt bởi các nền kinh tế phát triển hơn.

C. Tiếp cận nguồn lực thế giới và công nghệ.

D. Tận dụng được thị trường thế giới và khu vực.

Đáp án: B

Câu 5: Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hê từ đầu năm

A. 1985.

B. 1995.

C. 2005.

D. 2015.

Đáp án: B

--------------------------

Qua nội dung bài viết trên Toploigiai đã trả lời cho các bạn câu hỏi Lĩnh vực đầu tiên của công cuộc Đổi mới ở nước ta là gì? Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT