logo
ADVERTISEMENT

Nhiệm vụ khối “mạch âm sắc” trong máy tăng âm

Câu hỏi :

Nhiệm vụ khối “mạch âm sắc” trong máy tăng âm

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Mạch điều chỉnh âm sắc là mạch điều chỉnh mức hay biên độ tín hiệu ở các các tần số cụ thể khác nhau trong dải âm tần giúp điều chỉnh sắc thái riêng của âm thanh. Nhiệm vụ khối “mạch âm sắc” trong máy tăng âm là điều chỉnh âm trầm, bổng phù hợp người nghe

ADVERTISEMENT