logo
ADVERTISEMENT

Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây

Câu hỏi :

Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Truyền tải điện năng đi xa nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của mọi nhà bởi nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao và mọi hoạt động sinh hoạt hằng ngày hầu hết đều cần dùng đến điện. Nâng cao điện áp là biện pháp giúp nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện. 

ADVERTISEMENT