logo
ADVERTISEMENT

Cách đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha phụ thuộc những gì?

Câu hỏi :

Cách đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha phụ thuộc những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Cách đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha phụ thuộc vào điện áp của lưới điện và cấu tạo của động cơ. Tùy thuộc vào điện áp và cấu tạo của động cơ để ta có thể chọn được cách đấu dây cho phù hợp.

ADVERTISEMENT