logo

Nghị luận giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Dân tộc và chủ quyền là thứ mà chúng ta phải đánh đổi rất nhiều mới có thể giành lại được. Vậy nên, hiện nay công cuộc giữ gìn bản sắc dân tộc vẫn luôn là một vấn đề cần xã hội quan tâm. Trong bài viết dưới đây, mời các em cùng Toploigiai tìm hiểu về trách nhiệm của chúng ta qua bài viết nghị luận giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.


Nghị luận giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc: Mẫu số 1

    Việt Nam là một đất nước đa dạng về bản sắc văn hóa dân tộc, với hơn 50 dân tộc và những nét đặc trưng riêng biệt của từng vùng miền. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, cùng với sự tiếp cận với văn hóa nước ngoài, bản sắc văn hóa dân tộc đang dần bị mai một và lãng quên. Do đó, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là vô cùng cần thiết, không chỉ để bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc mà còn là trách nhiệm của mỗi người.

    Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chúng ta cần chú trọng đến việc bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống. Điều này bao gồm việc bảo vệ và phát triển các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc, như trang phục, phong tục tập quán, những thực phẩm truyền thống, ngôn ngữ và hình thức nghệ thuật. Đây là những yếu tố tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc và cần được giữ gìn và phát triển để truyền lại cho thế hệ sau.

Nghị luận giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

    Ngoài ra, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc còn đòi hỏi sự tôn trọng và đối xử công bằng đối với tất cả các dân tộc. Chúng ta cần hiểu và tôn trọng giá trị văn hóa của mỗi dân tộc, tránh việc định kiến và phân biệt chủng tộc và thực hiện những hành động nhằm thúc đẩy sự đa dạng văn hóa. Một trong những cách quan trọng để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là truyền đạt và giáo dục cho thế hệ trẻ. Chúng ta cần đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào chương trình giáo dục, giúp trẻ em hiểu và trân trọng giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, chúng ta cũng cần tạo điều kiện để các nghệ nhân và nghệ sĩ truyền lại kinh nghiệm và kiến thức về nghệ thuật và văn hóa truyền thống cho thế hệ sau.

    Chúng ta cần khuyến khích các hoạt động văn hóa truyền thống như hội chợ, lễ hội, diễn tài, văn nghệ, trò chơi dân gian, đồng dao, cải lương, ca trù, xẩm… để tạo sự quan tâm và tiếp cận của mọi người đối với văn hóa dân tộc. Đồng thời, cũng cần đầu tư và khuyến khích các hoạt động văn hóa đương đại được pha trộn với văn hóa truyền thống để tạo ra sự phong phú và đa dạng trong văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đặt ra nhiều thách thức về mặt kinh tế, xã hội và văn hóa. Tuy nhiên, nếu chúng ta có chung tâm niệm về giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển một nền văn hóa đa dạng và độc đáo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. 

    Vì vậy, chúng ta cần phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc để đảm bảo rằng sẽ luôn tồn tại một nền văn hóa đa dạng và phong phú để thế hệ sau được thừa hưởng. Chúng ta cần tạo ra những điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khuyến khích các hoạt động văn hóa đương đại được pha trộn với văn hóa truyền thống. Chỉ khi chúng ta tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chúng ta mới có thể phát triển một xã hội văn minh, phát triển bền vững và thịnh vượng.


Nghị luận giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc: Mẫu số 2

    Bản sắc văn hóa dân tộc là một phần quan trọng trong sự đa dạng và giàu có của văn hóa thế giới. Nó thể hiện những giá trị, tín ngưỡng, truyền thống, tập quán và nghệ thuật đặc trưng của từng dân tộc. Tuy nhiên, trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, bản sắc văn hóa dân tộc đang gặp nhiều thách thức về sự bảo tồn và phát triển. Vì vậy, trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

    Bản sắc dân tộc là tập hợp các giá trị, phẩm chất, tư tưởng, tín ngưỡng, truyền thống, văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, phong tục, tập quán và cách sống của một dân tộc. Bản sắc dân tộc là nét đặc trưng riêng biệt, là sự đa dạng và phong phú của các nền văn hóa dân tộc trên thế giới. Bản sắc dân tộc thể hiện sự tồn tại và phát triển của một dân tộc qua các thế hệ, là tài sản vô giá mà mỗi dân tộc đều có trách nhiệm giữ gìn và phát triển. Để có thể giữ gìn được những nét đẹp đó, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm và cùng phải thực hiện.

Nghị luận giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

    Hiện nay, khi các nền văn hóa giao lưu, khi mạng Internet phát triển mạnh mẽ, việc hội nhập là điều không tránh khỏi. Tôi tin rằng việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là rất quan trọng và cần thiết, bởi đó là cách để chúng ta bảo vệ và phát triển nền văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc giúp tôn vinh và bảo tồn các giá trị văn hóa, truyền thống, lịch sử, ngôn ngữ, phong tục, tập quán của mỗi dân tộc. Đây cũng là cách để tạo nên một tập thể đoàn kết, yêu nước và tự hào về bản thân và đất nước của mình.

    Vì vậy, chúng ta cần thực hiện nhiều hơn các hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, bao gồm việc nghiên cứu, tìm hiểu, phổ biến và giáo dục văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Đồng thời, cần có sự hỗ trợ và đầu tư từ chính phủ, các tổ chức xã hội và các cá nhân có trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc. Chỉ khi chúng ta đoàn kết và đồng lòng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thì chúng ta mới có thể bảo vệ và phát triển nền văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước mình.

-----------------------------------------

Trên đây là một số bài nghị luận giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hy vọng bài viết trên của Toploigiai sẽ giúp ích các em trong quá trình làm bài và ôn luyện. Chúc các em học tốt môn Văn!

icon-date
Xuất bản : 29/03/2023 - Cập nhật : 30/06/2023

Tham khảo các bài học khác