logo

Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo gồm ba bộ phận cơ bản hợp thành, đó là

Câu hỏi :

Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo gồm ba bộ phận cơ bản hợp thành, đó là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo gồm ba bộ phận cơ bản

Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo gồm ba bộ phận cơ bản hợp thành, bao gồm: 

- Chiến lược quân sự: định hướng và lên kế hoạch cho toàn bộ cuộc chiến, bao gồm việc xác định mục tiêu, lựa chọn chiến trường, xác định sức mạnh và khả năng của đối thủ, tìm kiếm và sử dụng lợi thế của mình để chiến thắng.

- Nghệ thuật chiến dịch: lên kế hoạch chi tiết để thực hiện chiến lược, bao gồm việc chọn mục tiêu, lập lộ trình và lựa chọn các phương tiện, cách thức tiến hành để đạt được mục tiêu chiến lược.

- Chiến thuật: phương thức và kỹ thuật tiến hành chiến dịch, bao gồm các chiến thuật tấn công, phòng thủ, phân tán, tập trung, v.v.

icon-date
Xuất bản : 10/04/2023 - Cập nhật : 13/07/2023