logo
ADVERTISEMENT

Nêu ý nghĩa của công thức hóa học ZnCl2

Như chúng ta đã biết, công thức hóa học là một ký hiệu mô tả số lượng và tên nguyên tử có trong 1 phân tử nhất định. Nhìn vào công thức hóa học, chúng ta sẽ biết được nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố, phân tử khối của chất,… Vậy, hãy cùng Toploigiai áp dụng để nêu ý nghĩa của công thức hóa học ZnCl2 trong bài viết dưới đây nhé!


1. Công thức hóa học là gì?

Trong sách giáo khoa lớp 8 chúng ta đã được học khái niệm công thức hóa học. Theo đó, công thức hóa học là một ký hiệu mô tả số lượng và tên nguyên tử có trong 1 phân tử nhất định. 

Nhờ có công thức hóa học mà ta biết được thông tin về cấu tạo của một chất, hình dạng ba chiều của chất đó và cách nó sẽ tương tác với các phân tử, nguyên tử và ion khác như thế nào. Tùy thuộc vào từng nguyên tố mà chỉ số của các công thức sẽ khác nhau.

- Công thức hóa học của đơn chất: Loại công thức này được kí hiệu dạng Ax, trong đó A là kí hiệu của nguyên tố, còn x là chỉ số của nguyên tố đó.

+ Với đơn chất kim loại thì công thức hóa học chính là kí hiệu hóa học của kim loại đó. Ví dụ: công thức hóa học của kẽm là Zn.

+ Với đơn chất phi kim thì công thức hóa học của chất rắn vẫn là kí hiệu hóa học của chất đó. Ví dụ: Công thức hóa học của lưu huỳnh là S.

+ Với đơn chất phi kim là chất khí thì công thức hóa học gồm kí hiệu hóa học của chất khí đó và chỉ số là 2.

Ví dụ: công thức hóa học của Clo là Cl2.

- Công thức hóa học của hợp chất: biểu diễn dưới dạng AxBy, AxByCz,…

Trong đó A, B, C là ký hiệu hóa học của các nguyên tố trong hợp chất còn x, y, z là các chỉ số của mỗi nguyên tố đó. Ví dụ: Nước là một hợp chất được tạo thành từ 2 nguyên tố là H và O.Vì vậy, nước có công thức hóa học là H2O. 


2. Nêu ý nghĩa của công thức hóa học ZnCl2

Nêu ý nghĩa của công thức hóa học ZnCl2
Muối kẽm clorua ZnCl2

Từ một công thức hóa học chúng ta sẽ biết được những điều sau:

- Nguyên tố tạo ra chất là gì?

- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử của chất là bao nhiêu?

- Phân tử khối của chất đó được tính như thế nào?

Do đó, nhìn vào công thức hóa học ZnCl2 ta có thể rút ra được ý nghĩa như sau:

- Nguyên tố tạo ra chất là Zn (kẽm) và Cl (clo).

- Trong phân tử ZnCl2 có: 1 nguyên tử Zn, 2 nguyên tử Cl.

- Từ đó, ta rút ra được phân tử khối của ZnCl2 là: 65+35,5x2=136 đvC

>>> Xem thêm: Nêu ý nghĩa của công thức hóa học H3PO4

--------------------

Trên đây Toploigiai vừa giúp bạn nêu ý nghĩa của công thức hóa học ZnCl2. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn học tốt!

ADVERTISEMENT