logo
ADVERTISEMENT

Mục TO khi gửi email có ý nghĩa gì?

Câu hỏi :

Mục TO khi gửi email có ý nghĩa gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Mục TO khi gửi email có ý nghĩa gì?

Trường dành cho những người nhận email chính là trường To (nghĩa là đến hay tới). Nhiệm vụ của những người này là tham gia trao đổi và phản hồi trực tiếp với người gửi. Số lượng người nhận được thư trong chế độ To là không giới hạn. Vậy TO được sử dụng trong khi chúng ta muốn gửi thư cho ai đó và muốn họ trả lời lại thư của mình.

ADVERTISEMENT